13.9 C
București
joi, noiembrie 26, 2020

11 martie1291: Are loc prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş din Transilvania…

Must Read

26 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

1710 - În timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, Ion Neculce și-a recăpătat funcția de mare spătar. 1778 - În Insulele...

25 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

1177 - Bătălia de la Montgisard, singura dată în care sultanul Saladin a fost învins de cruciaţi. Armatele unite...

24 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

1473 - Ştefan cel Mare al Moldovei cucereşte Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor) şi instalează ca domn al Munteniei pe Laioltă...
50e5fd1991cd20031f2411c419a792f5?s=120&d=mm&r=g - 11 martie1291: Are loc prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş din Transilvania...
Adrian
Lucrează la Evaluator de risc la securitate fizică din Făgăraş A fost comandant la M.A.I.- JANDARMERIA ROMANA. A studiat Master's in Public Administration la Universitatea "Bogdan Voda" Cluj A studiat la Profesional Security Division A studiat DREPT/STIINTE JURIDICE la Facultatea de Drept C- tin Dragan A studiat Inginerie mecanică la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A învăţat la Colegiul National "Radu Negru", Brasov Trăieşte în Făgăraș Din Făgăraș, Brasov, Romania

Teritoriul brașovean este amintit în documentele secolelor al XIII-lea și al XIV-lea ca unitate administrativă aparte, unele dintre districtele românești și comitatele de aici continuând să existe până în 1920, când, după înfăptuirea, în 1918, a statului național unitar român, a fost necesară reorganizarea administrativ-teritorială a României Mari.

29027062 1742651992445278 1372683852882903040 n.jpg? nc cat=103& nc sid=8024bb& nc eui2=AeFcPJQlsSuJPd MLF71 S2U76K0XwlV5QBmO0cdIp8TvEHgHrTZ2L71pcuxBPaWl0dXhBXOhXyVeZXSL03 zRwbOiWR4WRxN J OYC8GJz5jQ& nc ohc=CwDltg4n5E4AX xm zb& nc ht=scontent.fsbz3 1 - 11 martie1291: Are loc prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş din Transilvania...

De remarcat este faptul că o mare parte a teritoriului brașovean se suprapune unor forme vechi de organizare teritorială, numite ”țări”. În acest sens, cea mai veche unitate administrativă distinctă este Țara Bârsei, amintită documentar, în 1211, cu numele Terra Borza, iar apoi Țara Făgărașului sau Țara Oltului, consemnată documentar, în 1222, cu numele Terra Blachorum.

La 11 martie 1291 într-un act de donație a regelui Andrei al III-lea al Ungariei, se face prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş, deși există documente anterioare acestei mențiuni, care menționează Țara Făgărașului ca fiind „Terra Valachorum”, adică Țara Românilor.Document Alba Iulia 1291-03-11

Traducerea documentului din limba latină dezvăluie amănunte puţin ştiute de publicul larg:

Noi Andrei, din mila lui Dumnezeu, regele Ungariei, aducem la cunoștința tuturor cărora se cuvine că, atunci când am ținut împreună cu toți nobilii, Sașii, Secuii și Românii din părțile Transilvaniei o adunare la Alba Iulia, pentru îndreptarea stării acestora, cu sfatul tuturor prelaților și baronilor regatului nostru, care se aflau cu noi în acea vreme, magistrul Ugrinus, iubitul și credinciosul nostru, ridicându-se în acea adunare a noastră, a cerut să i se înapoieze și restituie prin noi niște moșii ale sale numite Făgăraș (Fogros) și Sâmbăta (Zumbothel) aflătoare lângă râul Olt (Olth), zicând că i-au fost înstrăinate pe nedrept și a înfățișat actele și privilegiile sale cu privire la aceasta.

Iar noi, voind să ne lămurim mai bine asupra pricinei numitelor moșii, adică dacă ele au fost sau nu ale numitului magistru Ugrinus, am pus să se cerceteze cu luare aminte printre numiții nobili, printre Sași, Secui și Români (Olachis), dacă se știe că numitele moșii aparțin de drept și legiuit numitului magistru Ugrinus. Aceștia toți și fiecare în parte au declarat că pomenitele moșii numite Făgăraș și Sâmbăta au fost și sunt ale magistrului Ugrinus și ale înaintașilor săi.

Așadar noi, deoarece am văzut și am aflat că acele moșii aparțin de drept și legiuit acestui magistru Ugrinus, i le-am înapoiat și restituit împreună cu toate folosințele și tot ce ține de ele, numitului magistru Ugrinus și prin el moștenitorilor săi și urmașilor acestor moștenitori, ca să le stăpânească pe veci și nestrămutat, în același fel și cu aceeași deplinătate cu care au fost stăpânite și ținute aceste moșii de către înaintașii lui Ugrinus.

Dat în Alba-Iulia, în dumineca Invocavit, în anul Domnului o mie două sute nouăzeci și unu.Nu este disponibilă nicio descriere pentru fotografie.

Țara Făgărașului a constituit din cele mai vechi timpuri, alături de Țara Bârsei, o zonă de refugiu în fața dușmanului, datorită poziției sale geografice favorabile. Între 1368-1464, Țara Făgărașului s-a aflat în posesia domnilor Țării Românești, apărând menționată, de exemplu, în titlul voievodal al lui Mircea cel Bătrân (1386-1418).

Este consemnat, de asemenea, și faptul că în timpul luptelor pentru unificarea celor trei țări române, Mihai Viteazul a locuit în cetatea Făgărașului iar după lupta de la Mirăslău (18 septembrie 1600), acesta s-a retras, cu familia sa, la Râșnov.

La 11 martie 1291, românii (olachi) din Transilvania erau menționați ca participanți alături de nobili (nobiles), de sași (Saxones) și de secui (Syculi) la congregația de la Alba Iulia, ale cărei lucrări se desfășuraseră cu puțin timp în urmă, în prezența regelui Andrei al III-lea (1290-1301). Adunarea a consacrat restaurarea nobilului ungur Ugrinus în stăpânirea domeniilor de la Făgăraș și Sâmbăta, eliminând astfel ultima autonomie românească din Transilvania.

Astfel, Făgărașul a fost pentru prima oară menționat documentar, cu numele de Fogros. Numele Făgărașului apare din nou menționat în 1393, iar ca oraș în 1431.Cetatea Făgărașului, cel mai impunător monument al ținutului, este una dintre cele mai mari și mai bine păstrate din întreaga țară și chiar din Europa
Complexul feudal fortificat de la Făgăraș, a cărui construcție a început la sfârșitul secolului al XIV-lea și se continuă, prin adăugiri succesive, până la mijlocul secolului al XVII-lea, a fost precedat de o fortificație din lemn, înconjurată cu un șanț și val de pământ, atestată arheologic pentru secolul al XII-lea, ce dovedește existența unei organizări politico-militare autohtone voievodale timpurii în Țara Făgărașului.

În secolul al XV-lea cetatea din piatră și cărămidă de la Făgăraș este atestată ca cetate militară de apărare, cu patru turnuri bastionare la colțuri și un turn de avanpost pe latura de est. Între anii 1528-1541, Ștefan Mailat, stăpânul domeniului feudal al Făgărașului, apoi voievod al Transilvaniei, transformă cetatea militară de apărare într-un castel feudal fortificat. Cetatea are forma unui patrulater mărginit la exterior de un șanț cu apă, cu patru turnuri și cu o largă curte interioară. Clădirea interioară are aripi masive cu trei nivele. În incinta dintre ziduri se află patru bastioane de tip Vauban. Camerele de la parter și de la primul etaj sunt prevăzute cu bolți, cele de la etajul al doilea cu tavan drept.

Între 1948-1960 castelul a fost folosit ca penitenciar pentru deținuții politici anticomunisti , iar după 1965 a fost renovat și amenajat ca muzeu — Muzeul de Istorie și Etnografie a Țării Făgărașului.

 

Reședință a principilor Transilvaniei, complexul feudal fortificat de la Făgăraș și-a definit forma și proporțiile actuale în ultima parte a secolului al XVI-lea și în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Importante lucrări sunt întreprinse în vremea principilor Gabriel Bethlen (1613-1629) și Gheorghe Rackoczi I (1630-1648).
În timpul principelui Mihail Apafi (1661-1690) în acest castel a funcționat Dieta Transilvaniei.

Până în 1737, Făgăraș a fost reședința Episcopiei greco-catolice, mutată apoi la Blaj de către Ioan Inochentie Micu Klein.Localitatea Făgăraș a fost mult timp centrul politico-administrativ al ținutului, ca reședință de district până în 1886, de comitat între 1886 și 1918 și, apoi, reședință de județ între 1918 și 1950, polarizând întreaga viață economică, social-politică și culturală a zonei.

În 1968, odată cu noua reorganizare administrativ-teritorială, fostul județ Făgăraș devine parte componentă a actualului județ Brașov.Imagini pentru prefectura fagaras

Orașul Făgăraș a fost declarat municipiu la 27 iulie 1979. La recensământul populației din 2011, acesta avea 30.714 locuitori.

Dintre obiectivele de interes cultural și turistic ale municipiului Făgăraș: Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat”, înființat în 1923 (istorie, etnografie și artă); Biserica ”Sfântul Nicolae”, ctitorie a domnului Țării Românești Constantin Brâncoveanu (1688-1714), înălțată cu daniile acestuia și ale soției sale Doamna Marica, după cum arată inscripția de la intrare, între 17 iunie 1697 și 30 septembrie 1698, cu picturi murale din anul 1721 în interior, renovată în 1921-1922; Biserica ”Sf. Treime” (1782-1783); Mânăstirea franciscanilor și biserica romano-catolică (1737-1742).

Muzeul Țării Făgărașului “Valer Literat”Imagine similară

Biserica ”Sfântul Nicolae”

Imagini pentru Biserica ''Sfântul Nicolae"fagaras

Mânăstirea franciscanilor și biserica romano-catolică .

Imagine similară

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments
- Advertisement -corhaz3 - 11 martie1291: Are loc prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş din Transilvania...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -corhaz2 - 11 martie1291: Are loc prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş din Transilvania...

Latest News

26 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

1710 - În timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, Ion Neculce și-a recăpătat funcția de mare spătar. 1778 - În Insulele...

25 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

1177 - Bătălia de la Montgisard, singura dată în care sultanul Saladin a fost învins de cruciaţi. Armatele unite ale lui Baudoin al IV-lea...

24 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

1473 - Ştefan cel Mare al Moldovei cucereşte Cetatea Dâmboviței (Bucureștilor) şi instalează ca domn al Munteniei pe Laioltă Basarab. 1642 - Abel Tasman este...

23 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

  534 î.Hr. - Acum 1486 de ani, Pisistrate (c. 600-527 î. Hr.), tiran al Atenei, organiza primele reprezentații de teatru. Aceasta este, potrivit istoricilor,...

21 noiembrie – CALENDARUL ZILEI…

1615 - Bătălia de la Tătăreni, Alexandru Movilă, sprijinit de nobilii polonezi Mihai Wisniowiecki şi Samuel Koreki, îl învinge pe Ştefan Tomşa şi se...
- Advertisement -corhaz1 - 11 martie1291: Are loc prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş din Transilvania...

More Articles Like This

- Advertisement -corhaz3 - 11 martie1291: Are loc prima menţiune documentară a oraşului Făgăraş din Transilvania...
Facebook Comments