13.9 C
București
vineri, februarie 26, 2021

7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”…

Must Read

25 februarie – CALENDARUL ZILEI…

„Ziua Pontonierilor”; la această dată în 1866, s-a înfiinţat în Bucureşti prima companie de pontonieri, prin decretul nr. 259...

23 februarie – CALENDARUL ZILEI…

1271: Prima menţiune documentară a orașului Brașov. 1455: Acum 566 de ani ieşea de sub tipar prima carte din Europa...

22 februarie – CALENDARUL ZILEI…

1269 - Acum 752 de ani apărea prima menţiune documentară a Cetăţii Deva, într-un act emis de Ştefan –...
50e5fd1991cd20031f2411c419a792f5?s=120&d=mm&r=g - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...
Adrian
Lucrează la Evaluator de risc la securitate fizică din Făgăraş A fost comandant la M.A.I.- JANDARMERIA ROMANA. A studiat Master's in Public Administration la Universitatea "Bogdan Voda" Cluj A studiat la Profesional Security Division A studiat DREPT/STIINTE JURIDICE la Facultatea de Drept C- tin Dragan A studiat Inginerie mecanică la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A învăţat la Colegiul National "Radu Negru", Brasov Trăieşte în Făgăraș Din Făgăraș, Brasov, Romania

Gulagul desemnează reţeaua de lagăre şi colonii de muncă forţată care au existat în URSS. Paul Barton spunea despre lagăre că acestea găzduiau o fracţiune atât de importantă a populaţiei ţării încât prin simpla lor întindere constituiau mai mult un stat în stat decât un sector al sistemului penitenciar. Tot el afirma că lagărele aveau drept scop şi exterminarea deţinuţilor.35874 xl - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...

Jacques Rossi dă şi el o definiţie mai amplă gulagului, în viziunea sa lagărul având următoarele sarcini:izolarea elementelor suspecte şi exploatarea lor ca mână de lucru precum şi lichidarea anumitor categorii de deţinuţi.

Lagărul de concentrare a fost inventat la sfârşitul secolului al XIX-lea de armata engleză în timpul războiului împotriva burilor şi de către armata spaniolă cu prilejul insurecţiei cubaneze. El desemna un loc închis, neacoperit, unde erau îngrămădiţi prizonierii în condiţii mizerabile.

În URSS obiectivul lagărului era de a izola indivizi sau grupuri considerate drept duşmani în cadrul unui război, care deşi „civil”, era şi mai înverşunat şi mai feroce. Primele lagăre din URSS, începând cu 1918, sunt instrumentele unei lupte pe viaţă şi pe moarte. În războiul civil, obiectivul era acela de a zdrobi adversarul.

Lui Troţki îi este atribuită paternitatea acestei invenţii în Rusia. El a fost primul care a ordonat în august 1918 crearea la Murom şi Arzamas a două lagăre pentru „agitatorii dubioşi, ofiţerii contra-revoluţionari, sabotori, paraziţi şi speculanţi” care urmau să fie internaţi până la sfârşitul războiului civil. Nicolas Werth, în lucrarea sa „Rapoarte secrete sovietice”, leagă apariţia acestor lagăre de lupta de clasă737px Canal Mer Blanche - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...

La 15 septembrie 1919, guvernul sovietic a publicat o lege Gulag Archipelago - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...care distingea două tipuri de lagăre:primul tip era o instituţie penitenciară unde erau internaţi indivizi condamnaţi prin hotărâri ale justiţiei. Această reţea de „lagăre de muncă corecţională” pretindea să înlocuiască întemniţarea printr-o „reabilitare prin muncă”. În cadrul acestor lagăre de muncă corecţională se găseau „funcţionari ai vechiului Regim”, consideraţi inamici politici ai noului regim. Pentru ei însă, această reabilitare prin muncă era un pretext.

Al doilea tip cuprindea lagărele de concentrare. Aici se găseau adversarii regimului. „Lagărul de muncă corecţională”prevedea o înlocuire a pedepsei cu reeducarea. Iar părerea Partidului bolşevic în 1919 era că munca era principala metodă de reeducare.

Dintotdeauna, imperiul rus-fie că se numea ţarist, fie sovietic-a însemnat o“închisoare a popoarelor”, o închisoare în care erau mutaţi cu forţa dintr-o celulă în alta, după bunul plac al gardienilor;celulele erau gubernii şi mai târziu republici, iar gardienii deveniseră reprezentanţi ai poporului… prin NKVD.

Mişcările de populaţie aveau ca scop, pe de o parte, smulgerea oamenilor din pământul strămoşesc, pentru a-i slaviza, iar pe de alta, colonizarea unor imense teritorii nelocuite, deşertice, de tundră şi zăpezi, din centrul asiatic până dincolo de Cercul Polar. În locul celor dislocaţi, din localităţi cu un anumit grad de civilizaţie, erau împământeniţi ruşi sau rusofoni;desţăraţii erau meniţi să trăiască în lagăre de bordeie şi sârmă ghimpată-sau să moară de frig, foame, boli şi chiar glonţ!-, în vreme ce noii ocupanţi găseau case sănătoase şi ogoare cultivate. Cine nu rezista regimului din marele Gulag era sortit cimitirelor comune…

Conform datelor recensământului oficial al URSS, din 1989, acolo trăiau 3.352.352 de moldoveni şi 146.071 de români. Iată repartizarea lor în principalele “Tări” sovietice:Moldova=2.794.749+2.477;Ucraina=324.525+134.825 şi Rusia=172.671+5.996. Pe lângă cele 15 republici unionale, sunt numărate 88 de republici, regiuni, districte, ţinuturi autonome şi oraşe din Federaţia Rusă, care în 1979 aveau 102.137 de moldoveni, pentru ca, după un deceniu, moldo-românii să fie cu aproape 170% mai mulţi. Numai din comparaţia cifrelor dintre cele două recensăminte se poate constata că politica de deznaţionalizare a regimului comunist avea să continue şi după stalinism, sub alte forme, în epocile hrusciovisto-gorbacioviste. Iată câteva exemple, care nu mai pot fi puse pe seama deportărilor staliniste, ci sunt datorate acelei politici imperiale de“împrăştiere”a populaţiilor conlocuitoare, începând cu serviciul militar şi terminând cu industrializarea şi desţelenirea pământurilor virgine.800px Gulag Location Map - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...

Intr-un  tabel comparativ 1979/1989 al “moldovenilor”din Federaţia Rusă, scriitorul bucovinean-basarabean Mihai Prepeliţă avea să afirme că“românii aşa cum i-a dispersat fostul regim totalitar, într-un spaţiu uriaş, preponderent de dincolo de Moscova, până la Murmansk şi până în Sahalin, Kamciatka sau Ciukotca, toţi sunt ai noştri, pentru toţi şi pentru fiecare ne doare depărtarea şi izolarea la care au fost împinşi, dorind ca această memorare să fie pentru ei un semn de solidaritate, de mângâiere şi de întărire”…Asta arată intensificarea măsurilor luate de autorităţile sovietice pentru“transportarea”românilor din locurile lor de baştină (Basarabia, Bucovina de Nord-Cernăuţi, Transcarpatia Maramureşului istoric, Transnistria, sudul Basarabiei-Odessa) a continuat şi după marea deportare/ expulzare din anii 1940, 1945, 1949. Toţi aceştia sunt, actualmente, peste un milion (din cele 5 milioane aflate dincolo de Prut).

Kazahstan era  un imens teritoriu asiatic, o ţară eminamente deşertică, dar cu resurse colosale, de care puterea sovietică începuse să-şi dea seama încă din primele decenii ale instaurării bolşevismului. Numai că acolo trăia o populaţie redusă ca număr şi la un nivel medieval. Ruşii nu se prea încumetau să ajungă aici, chiar dacă Stalin şi propaganda sovietică declanşaseră, în anii ’30, lupta pentru cucerirea pământurilor înţelenite. Băştinaşii trăiau în iurte, păşteau turmele până se epuiza hrana dată de Dumnezeu şi plecau zeci şi sute de kilometri, pentru un nou repaus, de câtăva vreme.

Noroc cu războiul şi consecinţele lui….

Din lungile trenuri cu bou-vagoane, trimise spre Siberia, în “gări” de nimeni ştiute, erau aruncaţi cei sortiţi pieirii. Era Karaganda, ţinutul nimănui, intrarea într-un deşert al pierzaniei. Mii de basarabeni, bucovineni şi ostaşi ai Armatei Regale Române au fost abandonaţi în acest perimetru inospitalier. Deportările fuseseră făcute după un plan diabolic, însemnând despărţirea familiilor şi condamnarea, din capul locului, a copiilor, bătrânilor şi bolnavilor, care nu puteau munci, la înfometare. Era pusă în practică “marea deportare” din 6 iulie 1949, când 13 mii de familii au fost trimise sub pază înarmată în Siberia, Kazahstan şi alte regiuni îndepărtate ale imperiului. În iunie 2000, s-au comemorat 60 de ani de când primii basarabeni, nord-bucovineni şi herţeni fuseseră obligaţi să-şi părăsească pământurile pe care s-au născut şi au trăit strămoşii lor.

Cu acest prilej, a fost amintit că sovieticii au organizat, între 1944 şi 1950, deportarea şi trimiterea în lagăre a peste 250.000 de români, pentru ca în următorul deceniu să fie strămutaţi alţi 300.000;mai mult în 1965, 380.000 de români au fost constrânşi să părăsească Basarabia, în locul lor fiind aduşi peste o jumătate de milion de colonişti de origine slavă. Astfel, holocaustul românesc se ridică, în teritoriile răpite, la peste două milioane de oameni, adică la aproape 60% din populaţia aflată în stânga Prutului, la începutul războiului. Din zecile de convoaie trimise spre Siberia, aproape jumătate din “călători” ajungeau la destinaţie;transsiberianul făcea escale unde voia el, fie pentru a arunca morţii din vagoane, fie pentru a-i depozita pe cei sortiţi să desţelenească pământurile virgine. Din lună în lună, în imensa Karagandă rămâneau să muncească şi să supravieţuiească sute de români, adică moldoveni şi bucovineni.

La recensământul din 1989, în RSS Kazahă nu s-a înregistrat nici un român;în cel peste un deceniu, în independenta Republică Kazahstan s-au declarat 596 români şi 19.458 moldoveni, din totalul de 15 milioane de locuitori, într-o ţară uriaşă, de peste 2, 7 milioane de kilometri pătraţi (de vreo zece ori mai întinsă decât România), cu două capitale, Alma-Ata (cea veche, în sud)şi Astana (cea nouă, în zona central-nordică). Aici trăiesc reprezentate 120 de naţionalităţi şi 45 de confesiuni religioase, într-un amalgam multietnic şi multicultural, pentru care actualul stat suveran a creat un organism al concordiei social-naţionale intitulat Adunarea Popoarelor din Kazahstan (APK).

Despre existenţa unei populaţii de etnie română, nici nu se punea problema înainte de 1990, deşi se ştia că primii moldoveni veniseră, în câteva zone, la cumpăna veacurilor XIX-XX, pe timpul foametei din guberniile ruseşti Basarabia şi Herson, în căutarea hranei. Despre deportaţii deceniului cinci, nici vorbă. Şi totuşi, ambasadorul  Vasile Soare, numit la Alma-Ata în februarie 2002 (specialist în limbi mongolo-turanice, din care face parte şi kazaha), s-a hotărât să afle ce-i cu cetăţenii întâlniţi într-o zi în piaţa oraşului, mirându-se că se înţeleg, ei vorbind “moldovineşte”, el, româneşte! Aşa a început un lung proces de cunoaştere şi coagulare a celor cărora le era frică să-şi spună români, doar ei între ei glăsuind “moldovineşte”, în relaţiile diurne folosind rusa sau kazaha. Pus pe studiu şi călătorind foarte mult în întinderile asire, el avea să afle că înaintea destrămării Uniunii Sovietice, pe această imensă hartă deşertică trăiau cam 33.000 de moldoveni, prin anii ’60-70, unii basarabeni şi bucovineni întorcându-se ulterior în ţinuturile natale. I-a fost de mare folos studiul unui lingvist, cercetător al spaţiului centr-asiatic, scris în 1990, care relata despre populaţiile din perioada hrusciovistă, de la sfârşitul anilor ’50, când se ducea lupta pentru desţelenirea pământurilor din Kazahstan, pentru dezvoltarea agriculturii socialiste.

A dat de satele moldovenilor, acolo unde fuseseră îngropaţi mii de români, într-unul din lagărele staliniste, în urmă cu o jumătate de secol. Trebuie spus că în acea zonă, de 1000 km/600 km, era o reţea de 24 de lagăre de prizonieri, desfiinţate la sfârşitul anilor ’50, ale căror documente fuseseră arse, rămânând, printr-o minune, cele ale lagărului “Spask 99”, cu 67.000 de prizonieri de război, dintre care o zecime era formată din români, soldaţi şi civili. Ambasadorul a identificat locul detenţiei şi dispariţiei acestora, punându-le o piatră de mormânt creştinesc şi stabilind lista cu numele eroilor din zonă.

Din miile de români deportaţi în Karaganda, acum mai vieţuiesc acolo peste 3500 de persoane. Referitor la cifra de 3.500, adevărul este că sunt mult mai mulţi, însă în perioada sovietică numeroşi români s-au declarat bulgari, ruşi, ucrainieni etc, pentru a nu fi persecutaţi că provin din ţara duşmană sovietelor…

Scriitorul Vasile Tărâţeanu, din Bucovina de Nord, a amintit, la  Conferinţa comunităţilor româneşti din Europa (13-15 octombrie 2006) din Bucureşti, despre deportaţii din jurul Cercului Polar, unde iarna, morţii erau “îngropaţi” în nămeţii de zăpadă, la minus 50 de grade Celsius. Primăvara, trupurile acestora erau devorate de animalele sălbatice şi păsările de pradă, rămânând acolo o Siberie albă, dar nu de zăpadă, ci de oasele împrăştiate ale românilor desţăraţi…

Surse:

-Anne Applebaum, Gulagul, trad. Simona-Gabriela Vărzan/Vlad Octavian Palcu, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2011

-Jean-Jacques Marie, Gulagul, traducere şi note de Florin Constantiniu, Ed. Corint, Bucureşti, 2001

-www.Historia.ro…

 

 

Facebook Comments
- Advertisement -corhaz3 - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -corhaz2 - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...

Latest News

25 februarie – CALENDARUL ZILEI…

„Ziua Pontonierilor”; la această dată în 1866, s-a înfiinţat în Bucureşti prima companie de pontonieri, prin decretul nr. 259...

23 februarie – CALENDARUL ZILEI…

1271: Prima menţiune documentară a orașului Brașov. 1455: Acum 566 de ani ieşea de sub tipar prima carte din Europa produsă în masă, „Biblia lui...

22 februarie – CALENDARUL ZILEI…

1269 - Acum 752 de ani apărea prima menţiune documentară a Cetăţii Deva, într-un act emis de Ştefan – duce de Transilvania, în care...

21 februarie – CALENDARUL ZILEI…

1431 - A început procesul Ioanei d'Arc. 1613 - În urmă cu 408 ani Mihail Romanov, fiul patriarhului Moscovei, a fost ales ţar al Rusiei...

20 februarie – CALENDARUL ZILEI…

1547: Eduard al VI-lea este încoronat rege al Angliei la Westminster Abbey. 1724: A avut loc, la Londra, premiera operei Iulius Caesar, de Georg Friederich...
- Advertisement -corhaz1 - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...

More Articles Like This

- Advertisement -corhaz3 - 7 noiembrie -,,Ziua Internațională a Victimelor Comunismului”, denumită ”Memento Gulag”...
Facebook Comments